Back

3120 Присадки

Резултат след трансплантация на 3120 присадки във фронталната област. Показаният краен резултат е 6 месеца след интервенцията.

Петък, 23 Август 2019

Coll3